Tilläggsförsäkringar

Vi erbjuder tilläggsförsäkringar inom vissa områden. Dessa försäkringar är till för att komplettera grundskyddet som en hemförsäkring ger. Tilläggsförsäkringarna finns för att kunna sätta samman ett försäkringspaket som passar varje individ.

Allriskförsäkring för lösegendom    

Försäkringen gäller för förlust eller skada på lösöre genom plötslig och oförutsedd händelse.

Allriskförsäkring för angivna föremål       

Försäkringen gäller på samma sätt som Allriskförsäkring för lösegendom men här räknas särskilda föremål upp i försäkringsbrevet..

Tur & Retur (Utökat reseskydd)

Du har ett reseskydd genom din hemförsäkring men denna tilläggsförsäkring ger ett kompletterande skydd, till exempel finns även avbeställningsskydd, ersättning vid bagageförsening, ersättningsresa vid sjukdom samt ett resestartskydd.

Privat olycksfallsförsäkring

Denna försäkring är ett skydd om du råkar ut för olycksfall. Försäkringen gäller både under fritid och arbetstid.

Mynt-, sedel- eller frimärkssamling

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av mynt-, sedel- eller frimärkssamling.

Småbåtsförsäkring

Småbåtsförsäkringen ger ett skydd för skada eller förlust av småbåtar (även kanoter och segelbrädor).

Ring oss