Förebygga skada

Nedan följer ett antal tips som kan vara bra att gå igenom för att förebygga skada.

Kontrollera de vanligaste brandkällorna

 • Elda rätt! Det är viktigt att elda rätt. Gå gärna in på Brandskyddsföreningen Sveriges hemsida för information om hur du säkert hanterar din eldstad.
 • Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier (om det är en modell där batterier ska bytas). Minst en brandsläckare bör också finnas i alla hem.
 • Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår. Vi lämnar ett bidrag på 500 kr vid nyinstallation av jordfelsbrytare. Kontakta oss för mer information om detta.
 • Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, inte bara fjärrkontrollen (dra också ur sladden om det är en modell som står i standby-läge även om den stängs av med knapp på TV:n).
 • En eldstad och och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt.

Försvåra inbrott

 • Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna.
 • Installera av oss godkänt inbrottslarm. Tänk på att vi subventionerar nyinstallation av inbrottslarm med 15% av installationskostnaden (max 1000 kr).
 • Värdera, märk, fotografera eller filma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer.

Gå igenom allt som leder vatten

 • Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader. Rensa golvbrunn vid avlopp och tvättställ regelbundet. Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen.
 • Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står ochdroppar, känn efter med handen. Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter.
 • Kontrollera regelbundet att värmepannan, värmeväxlaren eller elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga.
 • Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till, var den finns och hur den fungerar. Glöm inte att stänga av  diskmaskinsavstängningen efter varje disktillfälle, denna kran sitter ofta på blandaren vid diskhon.
 • Vi subventionerar, av oss godkänd, vattendetektor med 60% av inköpskostnaden eller max 400 kr / st (max 3 st per person och hushåll).
Ring oss