Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig inom Åkerbo Härads Brandstodsbolag är

Maria Fast och kan nås via telefon 0589-16990.

Allmänt om klagomålshantering

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvariga.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklama­tionsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, www.arn.se eller 08-508 860 00. Prövningen i nämnden är kostnads­fri för dig.

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna upplysningar i frågor som rör försäkring, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Även den kommunala konsumentvägledningen kan ge råd och information om försäkringar.

Ring oss