Om oss

Ett lokalt försäkringsbolag – på riktigt!

Åkerbo Härads Brandstodsbolag är ett lokalt försäkringsbolag som är verksamt i kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg inom Västmanlands Län.

Vi finns via våra ombud och skadereglerare nära våra kunder vilket innebär att vi kan ge en personlig service på plats hos kunden. Bolaget är också lokalt på riktigt, i den meningen att alla beslut fattas av personer med lokal anknytning.

Som ett ömsesidigt bolag är det naturligt för oss att jobba för kundernas bästa och lägga fokus på kundnyttan. För att åstadkomma kundnytta präglas vår verksamhet av långsiktighet vilket också innebär att vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi anser att det är viktigt med personlig service vilket innebär att vi i de flesta fall går igenom försäkringsbehovet på plats hos kunden. Detta arbetssätt betyder att vi tillsammans med kunden kan skapa ett försäkringspaket som träffar rätt avseende värdering och försäkringsbehov.

 

Ring oss