Förebygga skador inom lantbruket

För kunder inom lantbruksförsäkring subventionerar vi nya fasta installationer av jordfelsbrytare i ekonomibyggnader med 500 kr. Erbjudandet gäller max 3 st jordfelsbrytare per försäkringstagare. Kontakta oss för mer information.

Ett bra sätt att vara säker på att du följer lagar, förordningar och försäkringsvillkor är att följa de rekomendationer som utges av Lantbrukets Brandskyddskommité. Du hittar information om detta område på www.lantbruketsbrandskydd.nu.

Tänk på att regelbundet kontrollera och underhålla brandsläckare som sitter på maskiner och i byggnader.

Ring oss