Lantbruk

Lantbruksförsäkring

Oavsett om du har en producerande gård, hästgård eller annan typ av verksamhet kopplad till en lantgård så kan vi lösa ditt försäkringsbehov. Lantbruksförsäkringens grundläggande delar består av följande:

Egendomsförsäkring

Den här delen av försäkringen är ett skydd som ersätter förlust eller skada på byggnader, inventarier, djur mm.

Driftavbrottsförsäkring

Driftavbrottsförsäkringen ersätter inkomstbortfall som är kopplat till en skada på egendom.

Ansvarsförsäkring

Detta är ett skydd om någon skulle rikta ett skadestånd mot dig. Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller för nödvändiga ombuds- och rättegångskostnader.

Ovanstående grundskydd kan kompletteras med:

Allriskförsäkring

Skogsförsäkringar

Husbocksförsäkring

Kontakta oss för att få mer information om lantbruksförsäkringar. Våra ombud hjälper dig gärna med att ta fram ett lämpligt försäkringsskydd som passar just ditt behov. Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring samt tilläggsförsäkringarna SkogsBas, SkogsMer och SkogsMax, upphandlas från Länsförsäkringar Bergslagen.

Ring oss