Fullmäktige

Val av fullmäktige och suppleant för denne, för en tid av tre år, utses av och bland delägarna och sker på sammanträde inför distriktsombudet.

Val för åren 2019 – 2021

Distrikten:     Arboga, Götlunda, Köping samt Bro

Tid: Onsdagen den 5 december 2018, kl. 18.30

Plats: Hönshuset, Viby Gård

Ring oss