Fullmäktige

Val av fullmäktige och suppleant för denne, för en tid av tre år, utses av och bland delägarna och sker på sammanträde inför distriktsombudet.

Val för åren 2020 – 2022

Distrikten:     Björskog, Medåker, Odensvi, Västra Skedvi

Tid: Torsdagen den 23 januari 2020, kl 19.00

Plats: Hönshuset, Viby Gård

Ring oss