Fullmäktige

Val av fullmäktige och suppleant för denne, för en tid av tre år, utses av och bland delägarna och sker på sammanträde inför distriktsombudet.

Val för åren 2021 – 2023

Distrikten:     Torpa, Kung Karl, Kungs Barkarö, Malma, Himmeta

Tid: Torsdagen den 25 mars 2021, kl 10.00.

Plats: Digitalt

Ring oss