Fullmäktige

Val av fullmäktige och suppleant för denne, för en tid av tre år, utses av och bland delägarna och sker på sammanträde inför distriktsombudet.

Distrikten:     Medåker, Odensvi, Västra Skedvi, Björskog, Himmeta, Kung Karl, Kungs Barkarö, Malma, Torpa

Tid: Tisdagen den 28 november 2023, kl 18.00.

Plats: Möteslokal – Hönshuset, Viby Gård

Ring oss