Villahemförsäkring

Villa- och Villahemförsäkring

Du kan välja att teckna en Villahemförsäkrings som är en kombinerad produkt som inkluderar både traditionell hemförsäkring och en försäkring av din villa samt eventuella övriga byggnader. Det är även möjligt att teckna en försäkring som enbart är ett skydd som avser din villa, detta kan vara lämpligt om du till exempel har en kollektiv hemförsäkring via en fackanslutning.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen ger ett skydd om det skulle hända någonting med ditt hus eller fastigheten som huset är byggd på. Försäkringen täcker också ledningar, kulvert och annan installation som du äger och som är avsedd för de hus som anges i försäkringen. Försäkringen gäller även för sanering av ett antal skadedjur.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger skydd åt dig och din lösegendom. Försäkringen gäller förutom försäkringstagaren själv även medlemmar i hushållet som bor och är folkbokförda på försäkringsstället. Dessutom omfattar försäkringen eget barn, som ännu inte fyllt 18 år, under den tid det vistas hos försäkringstagaren. Hemförsäkringen innehåller följande delar:

Egendomsskydd                                                    

Egendomsskyddet är till för att hjälpa dig om din egendom skulle bli stulen eller utsättas för skadegörelse

Reseskydd               

Ger dig ett utökat skydd när du befinner dig på resa. Skyddet gäller både dig och dina ägodelar.

Överfallsskydd 

Denna del av hemförsäkringen ger dig ersättning om du skulle utsättas för misshandel.

Ansvarsskydd

Ett ansvarsskydd är till för att hjälpa om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd 

Om du hamnar i en situation där du behöver anlita ett juridiskt ombud ger den här delen av hemförsäkringen ekonomisk hjälp.

Skadedjursförsäkring

I våra villa- och fritidshusförsäkringar ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr. 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Ring oss