Integritetspolicy

Integritetspolicy – Åkerbo Härads Brandstodsbolag

När du som kund lämnar personuppgifter till Åkerbo Härads Brandstodsbolag så kommer denna information att behandlas. Ett exempel på behandling av personuppgifter som görs är när information sammanställs och lagras för att skapa ett försäkringsbrev. Vi behandlar endast uppgifter som du som kund tillhandahållit via telefon, mail eller kundmöte. Exempel på kundmöte kan vara när vi besöker kund för att erbjuda tecknande av försäkring eller när vi besöker kund för att reglera skada.

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal, det vill säga hantera det försäkringsskydd vi erbjuder våra kunder. Vi behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adress samt kontaktuppgifter. Vi kan också behandla uppgifter som kan kopplas till individer, exempelvis fastighetsbeteckningar och bilder på byggnader. Vi behandlar även personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa rättsliga anspråk. Det finns en möjlighet att bolaget måste behandla personuppgifter om det syftar till att skydda en individ.

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar inte personuppgifter för att distribuera till annan organisation eller motsvarande om detta inte är motiverat för att fullgöra avtal. I de fall personuppgifter delas till annan organisation finns personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den registrerades rättigheter. Bolaget sparar personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla avtal gentemot kund, uppfylla rättsliga förpliktelser samt för att kunna göra/bemöta rättsliga anspråk.

Åkerbo Härads Brandstodsbolag har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

Åkerbo Härads Brandstodsbolag
Viby Gård 380
732 95 Arboga

Tillsynsmyndighet avseende personuppgiftbehandling enligt Dataskyddslagen (GDPR) är Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Ring oss