Hem- och Bostadsrättsförsäkring

Hem- och Bostadsrättsförsäkringen kombinerar hemförsäkring med ett skydd som gäller din bostadsrätt.

Bostadsrättsförsäkring

Denna försäkring är avsedd att fungera som ett skydd för fast egendom som du bekostat samt skador som inträffar på bostadsrätten i övrigt som inte omfattas av fastighetens försäkring.

Hemförsäkring                                                                   

En hemförsäkring ger skydd åt dig och din lösegendom. Försäkringen gäller förutom försäkringstagaren själv även medlemmar i hushållet som bor och är folkbokförda på försäkringsstället. Dessutom omfattar försäkringen eget barn, som ännu inte fyllt 18 år, under den tid det visstas hos försäkringstagaren. Hemförsäkringen innehåller följande delar:

Egendomsskydd                                                    

Egendomsskyddet är till för att hjälpa dig om din egendom skulle bli stulen eller utsättas för skadegörelse

Reseskydd               

Ger dig ett utökat skydd när du befinner dig på resa. Skyddet gäller både dig och dina ägodelar.

Överfallsskydd 

Denna del av hemförsäkringen ger dig ersättninig om du skulle utsättas för misshandel.

Ansvarsskydd 

Ett ansvarsskydd är till för att hjälpa om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd 

Om du hamnar i en situation där du behöver anlita ett juridiskt ombud ger den här delen av hemförsäkringen ekonomisk hjälp.

Ring oss