Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig inom Åkerbo Härads Brandstodsbolag är

Per-Olof Sixtensson och kan nås via telefon 0589-16990.

Ring oss