Privat

Det är viktigt att vara rätt försäkrad. Det bästa sättet att få rätt försäkringsskydd är att få en personlig genomgång av vilket försäkringsbehov som finns.I de allra flesta fall, där kunden vill ha ett hus försäkrat, går vi igenom försäkringsbehovet på plats hos kunden. Vi menar att det är det bästa sättet att bestämma vilket försäkringsskydd som är lämpligt.

På privatsidan erbjuder vi huvudsakligen våra kunder :

  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring
  • Fritidshusförsäkring
  • Bostadsrättsförsäkring
  • Tilläggsförsäkringar

Vi erbjuder också en rad ytterligare försäkringar som exempelvis Utökat Reseskydd, Allriskförsäkring, Privatolycksfallsförsäkring m.fl. Kontakta oss för att få veta mer. Utökat reseskydd, ansvar, rättsskydd och rätt till skadestånd vid personskada upphandlas från Länsförsäkringar Bergslagen.

Skadedjursförsäkring

I våra villa- och fritidshusförsäkringar ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr. 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Fullständiga villkor samt för-efterköpsinformation avseende skadedjursförsäkringen finns nedan:

Villkor skadedjursförsäkring

För-/efterköpsinformation skadedjursförsäkring

Ring oss