Fullmäktige

Val av fullmäktige och suppleant för denne, för en tid av tre år, utses av och bland delägarna och sker på sammanträde inför distriktsombudet.

Val för åren 2022 – 2024

Distrikten:     Arboga, Bro, Götlunda, Köping

Tid: Måndag den 28 mars 2022, kl 16.30.

Plats: Möteslokal – Hönshuset, Viby Gård

Ring oss