Om bolaget

Som ett ömsesidigt bolag är det naturligt för oss att jobba för kundernas bästa och lägga fokus på kundnyttan. För att åstadkomma kundnytta präglas vår verksamhet av långsiktighet vilket också innebär att vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi anser att det är viktigt med personlig service vilket innebär att vi i de flesta fall går igenom försäkringsbehovet på plats hos kunden. Detta arbetssätt betyder att vi tillsammans med kunden kan skapa ett försäkringspaket som träffar rätt avseende värdering och försäkringsbehov.