Fastigheter

Åkerbo äger och förvaltar fastigheter som består av lägenheter och affärslokaler för uthyrning.